Triển khai mua bán điện mặt trời

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 24-4-2019, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) bắt đầu tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời được lắp đặt trên mái nhà với khách hàng.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP xung quanh việc triển khai ký kết hợp đồng, ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho biết hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm 2 chiều.

Ông NGUYỄN DUY QUỐC VIỆT: EVNHCMC đã ủy quyền cho các công ty điện lực trực thuộc ký kết hợp đồng mua bán ĐMTMN với khách hàng. Các công ty điện lực có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện nhằm tránh tình trạng gây quá tải đường dây, máy biến áp phân phối.

Đối với phương án đấu nối: Đấu nối vào lưới hạ áp (đo đếm hạ áp) thì dự án có công suất lắp đặt ≥ 3kWp và nhỏ hơn công suất định mức của đường dây, máy biến áp phân phối hạ áp đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 3 pha. Nếu chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện đang đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 1 pha, cho phép dự án có công suất lắp đặt ≥ 3kWp đấu nối vào lưới điện bằng 1 pha nếu lưới điện vẫn đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định.

Đấu nối vào lưới trung áp (đo đếm trung áp): Trình tự, thủ tục thỏa thuận đấu nối dự án ĐMTMN vào lưới điện trung áp thực hiện theo quy định từ Điều 43 đến Điều 51 của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18-11-2015 của Bộ Công thương quy định hệ thống điện phân phối, chỉ thực hiện đối với các khách hàng chưa có máy biến áp trung thế hiện hữu.