HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÓ DỰ TRỮ

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ, là hệ thống điện mặt trời hòa lưới và thêm hệ thống dự trữ (Ắc quy hoặc pin sạc) để dự trữ điện mặt trời cho những thiết bị (tải) ưu tiên khi mất điện. Các thiết bị này thường có công suất nhỏ nhưng luôn cần hoạt động như đèn, internet, camera, máy tính…

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Thích hợp với các nơi chưa có điện hoặc có điện nhưng không ổn định và có các thiết bị (tải) ưu tiên cần nguồn điện ổn định.

ĐẶC TRƯNG

Là hệ thống tích hợp, khắc phục được hạn chế của cả 2 hệ thống độc lập và hòa lưới.

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG

Khi có điện lưới: Bộ GTSI (Grid-Tie Solar Inverter) ở chế độ sẵn sàng làm việc. Bộ ISCB (Inverter Solar Charger Backup) ở chế độ Bypass:

  • Mỗi buổi sáng Battery luôn  được ưu tiên nạp  điện từ Mặt trời qua bộ ISCB.
  • Khi battery được nạp đầy bộ ISCB sẽ ngưng sạc. Đồng thời bộ GTSI sẽ tự động chuyển sang chế độ làm việc:

Khi mất điện lưới: Bộ GTSI sẽ ngưng làm việc sau 0,1 giây (để đảm bảo an toàn cho lưới điện). Bộ ISCB sẽ tự động chuyển từ chế độ Bypass sang inverter backup lấy điện DC từ Battery và Solar đổi thành điện AC 220V cung cấp cho tải ưu tiên.Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có dự trữ, là hệ thống điện mặt trời hòa lưới và thêm hệ thống dự trữ (Ắc quy hoặc pin sạc) để dự trữ điện mặt trời cho những thiết bị (tải) ưu tiên khi mất điện. Các thiết bị này thường có công suất nhỏ nhưng luôn cần hoạt động như đèn, internet, camera, máy tính…