Hệ thống công suất 3.42 KWP Hóc Môn

Với sứ mệnh đem điện sạch đến gần hơn với từng hộ gia đình, Điện Xanh Sài Gòn luôn cố gắng không ngừng để mang những lợi ích thực tiễn và hiệu quả lâu dài từ hệ thống Điện Năng Lượng Mặt Trời.

Việc sử dụng Điện Năng Lượng Mặt Trời trong sinh hoạt không chỉ là giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Nhiều khách hàng của Điện Xanh Sài Gòn đã đặt niềm tin và sử dụng Điện Năng Lượng Mặt Trời, điển hình như công trình:

DU TRU

Thông tin dự án:
– Địa điểm: Quận Hóc Môn
– Thời gian thực hiện: 3/2019
– Thiết bị: 12 tấm thu năng lượng mặt trời QCELLS 285 Wp ( Made in Malaysia )
– Inverter hoà lưới: SOLAX
– Sản lượng:  4.924kWh/năm
Với hệ thống điện mặt trời này, đã:

  • Tiết kiệm 46.835 lít dầu/năm
  • Giảm 121 tấn CO2 phát thải/năm.

Điện Xanh Sài Gòn cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay hệ thống Điện mặt trời bao gồm: Khảo sát địa điểm, tư vấn thiết kế, giải pháp tài chính, xin phép, thi công lắp đặt, vận hành & giám sát hệ thống, bảo trì dài hạn. Dưới dây là hình ảnh của các dự án Điện Xanh Sài Gòn cho các doanh nghiệp tại khu vực Hồ Chí Minh.